Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:290 · Visa fulltext
Kungörelse (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
Departement: Finansdepartementet ESA
Förarbeten: Prop. 1958:157 och B 31; SU 1958:B 52; Rskr 1958:B 79; prop. 1959:151; SU 1959:110; Rskr 1959:258; prop. 1959:152; SU 1959:111; Rskr 1959:259
Ändring, SFS 1960:225
Omfattning: ändr. 2-6 §§
Ändring, SFS 1960:590
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1962:356
Omfattning: ändr. 2-6 §§; omtryck
Ändring, SFS 1965:391
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1969:460
Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§
Ändring, SFS 1974:55
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ändring, SFS 1974:544
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Förarbeten: Riksdagens lönedelegations skrivelse den 26 mars 1974