Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:290 · Visa fulltext
Kungörelse (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente
Departement: Finansdepartementet ESA
Förarbeten: Prop. 1958:157 och B 31; SU 1958:B 52; Rskr 1958:B 79; prop. 1959:151; SU 1959:110; Rskr 1959:258; prop. 1959:152; SU 1959:111; Rskr 1959:259
Ändring, SFS 1960:225
Omfattning: ändr. 2-6 §§
Ändring, SFS 1960:590
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1962:356
Omfattning: ändr. 2-6 §§; omtryck
Ändring, SFS 1965:391
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1969:460
Omfattning: ändr. 2, 5, 6 §§
Ändring, SFS 1974:55
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ändring, SFS 1974:544
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Förarbeten: Riksdagens lönedelegations skrivelse den 26 mars 1974