Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:123 · Visa fulltext
Kungörelse (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor
Departement: Finansdepartementet B
Förarbeten: Prop. 2020/21:127, bet. 2020/21:FiU45, rskr. 2020/21:272
Upphävd: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:341
Rubrik: Lag (2021:341) om upphävande av kungörelsen (1959:123) angående prägel på jubileumsmynt å fem kronor
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2020/21:127, bet. 2020/21:FiU45, rskr. 2020/21:272