Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1958:642 · Visa fulltext
/Rubriken upphör att gälla U:2022-01-01/ Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap /Rubriken träder i kraft I:2022-01-01/ Lag (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1958:B 23; 1LU 1958:B 14, 15; Rskr 1958:B 107
Ändring, SFS 1969:619
Omfattning: ändr. författningsrubr.; nuvarande 5 § betecknas 7 §; nya 5, 6 §§
Ändring, SFS 1973:125
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Ändring, SFS 1973:804
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1973:100, LU 1973:25, rskr 1973:288
Ändring, SFS 1976:620
Rubrik: Lag (1976:620) om ändring i lagen (1958:642) angående blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom äktenskap
Omfattning: upph. 7 §; ändr. författningsrubr., 1, 5, 6 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1981:27
Rubrik: Lag (1981:27) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1982:1060
Rubrik: Lag (1982:1060) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 2 §; nya 1 a, 1 b, 2 a §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1982/83:8, LU 1982/83:9, rskr 1982/83:24
Ändring, SFS 1985:369
Rubrik: Lag (1985:369) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:124, LU 1984/85:38, rskr 1984/85:324
Ändring, SFS 1990:1530
Rubrik: Lag (1990:1530) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 1991-03-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:8, 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Ändring, SFS 1996:254
Rubrik: Lag (1996:254) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 1 a, 1 b §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:1629
Rubrik: Lag (1996:1629) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning om faderskap
Omfattning: upph. 4, 5, 6 §§; ändr. 3 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 2014:606
Rubrik: Lag (2014:606) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2021:784
Rubrik: Lag (2021:784) om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: nuvarande 1, 1 a, 1 b, 2, 2 a, 3 §§ betecknas 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ändr. författningsrubr., de nya 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§; ny 1 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:176, bet. 2020/21:CU16, rskr. 2020/21:404