Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:259 · Visa fulltext
Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
Departement: Finansdepartementet K
Förarbeten: Prop. 1957:157; KU 1957:16; Rskr 1957:308
Ändring, SFS 1972:102
Omfattning: upph. 3, 4 §§; ändr. 1, 2 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1972:12, KU 11, rskr 45
Ändring, SFS 1978:236
Rubrik: Lag (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:81, TU 1977/78:20, rskr 1977/78:226
Ändring, SFS 1978:583
Rubrik: Förordning (1978:583) om ikraftträdande av lagen (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 1978:236
Ändring, SFS 1979:1084
Rubrik: Lag (1979:1084) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:34, TU 1979/80:6, rskr 1979/80:78
Ändring, SFS 1984:879
Rubrik: Lag (1984:879) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:14, TU 1984/85:5, rskr 1984/85:14
Ändring, SFS 1993:1618
Rubrik: Lag (1993:1618) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 2012:212
Rubrik: Lag (2012:212) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195