Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1955:257 · Visa fulltext
Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: Prop. 1955:100; BeU 1955:45; Rskr 1955:284
Ändring, SFS 1979:144
Rubrik: Lag (1979:144) om ändring lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:44, SkU 1978/79:34, rskr 1978/79:188
Ändring, SFS 1990:1432
Rubrik: Lag (1990:1432) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: upph. anvisn. till 1, 3 §§; ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1992:694
Rubrik: Lag (1992:694) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:86, 1991/92:SkU30, rskr 1991/92:324
Ändring, SFS 1994:788
Rubrik: Lag (1994:788) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1992:694
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94:SkU25, rskr. 1993/94:443
Ändring, SFS 1995:1615
Rubrik: Lag (1995:1615) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:104, bet. 1995/96:SkU19, rskr. 1995/96:123
Ändring, SFS 1999:1084
Rubrik: Lag (1999:1084) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1234
Rubrik: Lag (1999:1234) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2003:1104
Rubrik: Lag (2003:1104) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2003/04:SkU16, rskr. 2003/04:83
Ändring, SFS 2011:1297
Rubrik: Lag (2011:1297) om ändring i lagen (1955:257) om inventering av varulager för inkomsttaxeringen
Omfattning: ändr. författtningsrubr., 3 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29