Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1954:556 · Visa fulltext
Kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ändring, SFS 1967:4
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1971:992
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§; ny 6 §
Ändring, SFS 1975:1166
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ändring, SFS 1978:846
Rubrik: Förordning (1978:846) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1995:520
Rubrik: Förordning (1995:520) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1068
Rubrik: Förordning (1998:1068) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2008:1174
Rubrik: Förordning (2008:1174) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2018:926
Rubrik: Förordning (2018:926) om ändring i kungörelsen (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01