Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1953:770 · Visa fulltext
Lag (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1953:142; 1LU 1953:44; Rskr 1953:398
Ändring, SFS 1986:659
Rubrik: Lag (1986:659) om ändring i lagen (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213