Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1946:819 · Visa fulltext
Lag (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Rskr 1946:327
Ändring, SFS 1988:259
Rubrik: Lag (1988:259) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-09-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:106, LU 1987/88:20, rskr 1987/88:229
Ändring, SFS 1988:918
Rubrik: Förordning (1988:918) om ikraftträdande av lagen (1988:259) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Omfattning: ikrafttr. av 1988:259
Ikraft: 1988-09-01
Ändring, SFS 1991:1554
Rubrik: Lag (1991:1554) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1994:1590
Rubrik: Lag (1994:1590) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:39, bet. 1994/95:NU4, rskr. 1994/95:49
Ändring, SFS 2001:58
Rubrik: Lag (2001:58) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:58