Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1946:816 · Visa fulltext
Lag (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Rskr 1946:327
Ändring, SFS 1974:755
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1974:95, JuU 1974:28, rskr 1974:297
Ändring, SFS 1975:297
Omfattning: ikrafttr. av 1974:755
Ändring, SFS 1977:435
Rubrik: Lag (1977:435) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1, 10-12 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:124, JuU 1976/77:36, rskr 1976/77:330
Ändring, SFS 1978:154
Rubrik: Lag (1978:154) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1, 3-5 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:1, LU 1977/78:10, rskr 1977/78:126
Ändring, SFS 1978:155
Rubrik: Förordning (1978:155) om ikraftträdande av lagen (1978:154) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ikrafttr. av 1978:154
Ändring, SFS 1979:99
Rubrik: Lag (1979:99) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:80, JuU 1978/79:18, rskr 1978/79:157
Ändring, SFS 1995:1227
Rubrik: Lag (1995:1227) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:4, bet. 1995/96:JuU3, rskr. 1995/96:20
Ändring, SFS 2000:565
Rubrik: Lag (2000:565) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:1220
Rubrik: Lag (2000:1220) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 3, 11, 12 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:122, bet. 2000/01:SkU2, rskr. 2000/01:29
Ändring, SFS 2003:481
Rubrik: Lag (2003:481) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:76, bet. 2002/03:JuU14, rskr. 2002/03:168, EGTL174/2001 s1
CELEX-nr: 32001R1206
Ändring, SFS 2017:1001
Rubrik: Lag (2017:1001) om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28