Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1940:176 · Visa fulltext
Lag (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Förarbeten: Rskr 1940:18
Ändring, SFS 1957:290
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1982:261
Rubrik: Lag (1982:261) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 1-3 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:87, TU 1981/82:18, rskr 1981/82:176
Ändring, SFS 1991:256
Rubrik: Lag (1991:256) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1418
Rubrik: Lag (1992:1418) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1014
Rubrik: Lag (1994:1014) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1139
Omfattning: ikrafttr. av 1994:1014
Ändring, SFS 1994:1627
Rubrik: Lag (1994:1627) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 2000:851
Rubrik: Lag (2000:851) om ändring i lagen (1940:176) med vissa bestämmelser om fraktfart med svenska fartyg
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:116, bet. 2000/01:TU2, rskr. 2000/01:12