Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1932:131 · Visa fulltext
Checklag (1932:131)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1932:58
Ändring, SFS 1932:362
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1935:99
Omfattning: ändr. 55 §
Ändring, SFS 1937:459
Omfattning: ändr. 53, 71 §§
Ändring, SFS 1942:388
Omfattning: ändr. 74 §
Ändring, SFS 1945:73
Omfattning: ändr. 66 §
Ändring, SFS 1946:846
Omfattning: ändr. 53, 71, 72 §§
Ändring, SFS 1961:69
Omfattning: ändr. 55 §
Ändring, SFS 1962:54
Omfattning: ändr. 55 §
Ändring, SFS 1964:192
Omfattning: upph. 75 §; ändr. 74 §
Ändring, SFS 1964:667
Omfattning: ändr. 66 §
Ändring, SFS 1965:126
Omfattning: ändr. 55 §
Ändring, SFS 1974:758
Omfattning: ändr. 55 §
Förarbeten: Prop. 1974:147, LU 1974:37, rskr 1974:325
Ändring, SFS 1978:772
Rubrik: Lag (1978:772) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 72 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:11, JuU 1978/79:11, rskr 1978/79:36
Ändring, SFS 1981:813
Rubrik: Lag (1981:813) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: upph. 73 §; ändr. 66 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1365
Rubrik: Lag (1981:1365) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 66 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:63, LU 1981/82:17, rskr 1981/82:89
Ändring, SFS 1988:388
Rubrik: Lag (1988:388) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:152, LU 1987/88:34, rskr 1987/88:309
Ändring, SFS 1991:248
Rubrik: Lag (1991:248) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 74 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:856
Rubrik: Lag (1991:856) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 53, 71 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:856
Ändring, SFS 1994:1414
Rubrik: Lag (1994:1414) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: upph. 74 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1997:363
Rubrik: Lag (1997:363) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkU19, rskr. 1996/97:251
Ändring, SFS 2004:418
Rubrik: Lag (2004:418) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2006:676
Rubrik: Lag (2006:676) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 53, 66 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356