Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1924:323 · Visa fulltext
Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Rskr 1924:172
Ändring, SFS 1991:1550
Rubrik: Lag (1991:1550) om ändring i lagen (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under inflytande av rubbad själsverksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., författningen
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42