Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1915:218 · Visa fulltext
Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1916-01-01
Ändring, SFS 1955:231
Omfattning: ändr. 31 §
Ändring, SFS 1955:629
Omfattning: ikrafttr. av 1955:231
Ändring, SFS 1970:1006
Omfattning: ändr. 27 §
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1975:246
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1975:6, LU 1975:12, rskr 1975:91
Ändring, SFS 1976:185
Rubrik: Lag (1976:185) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 36-38 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Ändring, SFS 1977:672
Rubrik: Lag (1977:672) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 17, 27 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1981:799
Rubrik: Lag (1981:799) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1987:329
Rubrik: Lag (1987:329) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:72, LU 1986/87:23, rskr 1986/87:270
Ändring, SFS 1988:1264
Rubrik: Lag (1988:1264) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1994:1513
Rubrik: Lag (1994:1513) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:17, bet. 1994/95:LU5, rskr. 1994/95:76