Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till utredning om förenade anställningar inom högskolan och hälso- och sjukvården, Dir. 2003:177
Departement: Utbildningsdepartementet
Beslut: 2003-12-18
Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2003. Förlängd tid för uppdraget Genom beslut vid regeringssammanträdet den 15 maj 2003 (direktiv 2003:78) tillkallades en särskild utredare för att se över författningsregleringen av anställningsförhållandena för läkare som är anställda både som lärare i högskolan och som läkare i ett landsting. Utredaren skulle enligt det nämnda direktivet redovisa uppdraget senast den 15 december 2003. Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 30 mars 2004. (Utbildningsdepartementet)