Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:833 · Visa register
Förordning (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2013-11-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:1103
Ikraft: 2013-12-03
Tidsbegränsad: 2021-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Vilka får behandla personuppgifter och vilka register får föras 2 § I bilagan till denna förordning anges 1. vilka statliga universitet eller högskolor som får behandla personuppgifter enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, och 2. vilka register enligt lagen som får föras. Uppgifter avseende genetiska undersökningar 3 § I ett register som förs enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får uppgifter avseende genetiska undersökningar registreras om de avser individuella variationer i arvsmassan. Bilaga I enlighet med 2 § lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får de statliga universitet eller högskolor som anges nedan som personuppgiftsansvariga behandla personuppgifter i de angivna registren. Universitet eller Register Ändamål högskola Karolinska institutet LifeGene Att skapa underlag för olika forskningsprojekt om vad arv och miljö betyder för uppkomsten och utvecklingen av olika sjukdomar och för människors hälsa i övrigt