Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:833 · Visa fulltext
Förordning (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2013-12-03
Tidsbegränsad: 2021-01-01
Ändring, SFS 2015:609
Rubrik: Förordning (2015:609) om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2017:1103
Rubrik: Förordning (2017:1103) om fortsatt giltighet av förordningen (2013:833) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Omfattning: forts. giltighet