Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1263 · Visa register
Socialavgiftsförordning (2011:1263)
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2011-12-01
Ikraft: 2012-01-01
1 § Skatteverket får meddela föreskrifter om 1. värdetabeller enligt 2 kap. 10 a § socialavgiftslagen (2000:980), 2. värdering av bilförmån vid beräkning av arbetsgivaravgifter, och 3. beräkning av utgifter i arbetet för bestämda yrkesgrupper enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen.