Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1263 · Visa fulltext
Socialavgiftsförordning (2011:1263)
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2012-01-01