Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1132 · Visa register
Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2010-09-23
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 42 800 kronor respektive 43 700 kronor för år 2011.