Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1132 · Visa fulltext
Förordning (2010:1132) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2011
Departement: Socialdepartementet