Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1237 · Visa register
Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2009-11-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1632
Ikraft: 2010-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om den timkostnadsnorm som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619). 2 § Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 380 kronor exklusive mervärdesskatt. Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 050 kronor exklusive mervärdesskatt. Förordning (2018:1632). 3 § Domstolsverket ska före utgången av september månad varje år ge in underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnadsnorm.