Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1237 · Visa fulltext
Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1186
Rubrik: Förordning (2010:1186) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1104
Rubrik: Förordning (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1474
Rubrik: Förordning (2011:1474) om ändring i förordningen (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 § i 2011:1104
Ändring, SFS 2012:652
Rubrik: Förordning (2012:652) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:822
Rubrik: Förordning (2013:822) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1327
Rubrik: Förordning (2014:1327) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:656
Rubrik: Förordning (2015:656) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:975
Rubrik: Förordning (2016:975) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:999
Rubrik: Förordning (2017:999) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1632
Rubrik: Förordning (2018:1632) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:674
Rubrik: Förordning (2019:674) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01