Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:25 · Visa register
Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad: 2006-02-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:188
Ikraft: 2006-07-01
1 § Denna förordning gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa toppdomäner. Förordning (2019:188). 2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188). 3 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om 1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet ska fullgöras, 2. register och säkerhetskopior enligt 6 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet, och 3. överföring av uppgifter till tillsynsmyndigheten enligt 8 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188). 4 § Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan och tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188). 5 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av adressering med användande av domännamnssystemet som avses i 14 § andra stycket lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188).