Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:25 · Visa fulltext
Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:258
Rubrik: Förordning (2006:258) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
Omfattning: ny 5 §
Ändring, SFS 2019:188
Rubrik: Förordning (2019:188) om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2019-05-15