Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1067 · Visa register
Lag (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2003-12-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1630
Ikraft: 2004-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1630
Upphävd: 2019-01-01
Bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken lämnas med följande avvikelse. Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt 97 kap. 2 och 13 §§ socialförsäkringsbalken ska studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) och studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd ingå med 80 procent. Lag (2017:531). Övergångsbestämmelser 2018:1630 Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före den 1 januari 2019.