Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1067 · Visa fulltext
Lag (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Bet. 2003/04:BoU1, rskr. 2003/04:72
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2010:1290
Rubrik: Lag (2010:1290) om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2017:531
Rubrik: Lag (2017:531) om ändring i lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285
Ändring, SFS 2018:1630
Rubrik: Lag (2018:1630) om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5