Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:209 · Visa register
Förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2000-04-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:527
Ikraft: 2000-05-01
1 § Förslag på ledamöter i Första-Fjärde AP-fondernas styrelser enligt 3 kap. 3 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) lämnas av följande organisationer. Organisationer Antal ledamöter Landsorganisationen i Sverige 4 Tjänstemännens Centralorganisation 3 Sveriges Akademikers Centralorganisation 1 Svenskt Näringsliv 4 Organisationer som företräder arbetsgivare som inte är anslutna till Svenskt Näringsliv, enligt vad regeringen särskilt beslutar 1 Sveriges Kommuner och Landsting 3 Förordning (2007:527). 2 § En organisation som föreslår fler än en ledamot bör eftersträva en jämn könsfördelning. 3 § Om en ledamot som utsetts efter förslag från en organisation entledigas eller ledamotens uppdrag annars upphör i förtid, skall den som föreslagit ledamoten lämna ett nytt förslag.