Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:209 · Visa fulltext
Förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2000-05-01
Ändring, SFS 2007:527
Rubrik: Förordning (2007:527) om ändring i förordningen (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-07-16