Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1170 · Visa register
Förordning (1995:1170) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1995-11-02
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:438
Upphävd: 2003-07-21
Bestämmelserna i 1 kap. 1, 4, 5 och 8 §§, 2 kap. 4 a-6 §§, 10 kap. 1, 5, 6, 7 a-9, 12 a, 19 och 22 §§, 11 kap. 1 § samt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49) skall tillämpas 1. från och med den 1 juli 1996 för svenska passagerarfartyg som är utrustade med anordningar som gör det möjligt för väg- eller järnvägsfordon att rulla på och av fartyget (ro-ro-passagerarfartyg) och för andra svenska passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare, när dessa fartyg används till sjöfart mellan fastlandet och Gotland eller i internationell sjöfart, samt för deras rederier, 2. från och med den 1 juli 1996 för utländska ro-ro-passagerarfartyg och för andra utländska passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare, när dessa fartyg används till sjöfart mellan fastlandet och Gotland eller i internationell sjöfart på svensk hamn, samt för deras rederier, 3. från och med den 1 juli 1996 för rederier som har sin huvudsakliga verksamhetsort i Sverige (svenska rederier) och som bedriver internationell sjöfart med utländska ro-ro-passagerarfartyg och med andra utländska passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare, 4. från och med den 1 juli 1997 för ro-ro-passagerarfartyg och för andra passagerarfartyg som får transportera fler än 100 passagerare, när dessa fartyg används till sjöfart i annan svensk inrikes trafik än som avses i 1 och 2, samt för deras rederier.