Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:1170 · Visa fulltext
Förordning (1995:1170) om tillämpning av lagen (1995:927) om ändring i fartygssäkerhetslagen (1988:49)
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Upphävd: 2003-07-21
Ändring, SFS 2003:438
Omfattning: upph.