Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:961 · Visa register
Lag (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
Departement: Finansdepartementet BA
Utfärdad: 1994-06-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:895
Ikraft: 1995-01-01
1 § Vid utbetalning av kommunal- eller landstingsskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall för inkomståret 1995 kommunalskattemedlen minskas med 851 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1994 och landstingsskattemedlen med 252 kronor per invånare i landstinget den 1 november 1994. För en kommun som inte ingår i ett landsting skall kommunalskattemedlen minskas med 1 103 kronor per invånare i kommunen den 1 november 1994. Lag (1995:895). 2 § Vid utbetalning av en församlings eller en kyrklig samfällighets fordran enligt 4 a § fjärde stycket lagen med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m., skall fordran vid ingången av år 1995 minskas med 6,8 procent. Lag (1994:1965)