Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:961 · Visa fulltext
Lag (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
Departement: Finansdepartementet BA
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:150 (bil.7), bet. 1993/94:FiU19, rskr. 1993/94:442
Ändring, SFS 1994:1965
Rubrik: Lag (1994:1965) om ändring i lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1995:895
Rubrik: Lag (1995:895) om ändring i lagen (1994:961) med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel år 1995
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:150 (bil.1), bet. 1994/95:FiU19, rskr. 1994/95:416