Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1266 · Visa register
Förordning (1994:1266) om förbud mot utförsel av snus
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 1994-09-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:566
Ikraft: 1994-10-01
1 § Varor som anges i bilagan får inte föras ut till ett annat land inom Europeiska unionen. Förbudet gäller inte varor som resande för med sig och som är avsedda för deras personliga bruk eller som gåva för personligt bruk. Detsamma gäller varor som tillhandahålls till resande för personligt bruk eller som gåva för personligt bruk innan resande når fram till ett annat land inom Europeiska unionen och orten för avresa är belägen i Sverige. Förordning (2008:566). 2 § Statens jordbruksverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Bilaga Varor för vilka utförselförbud gäller Tull- Varuslag taxenr ur 24.03 Varor för användning i munnen, helt eller delvis framställda av tobak, med undantag för sådana varor som är avsedda att rökas eller tuggas. Förordning (2008:566).