Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1266 · Visa fulltext
Förordning (1994:1266) om förbud mot export av snus
Departement: Utrikesdepartementet
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:203, bet. 1993/94:UU23, rskr. 1993/94:367
CELEX-nr: 392L0041
Ändring, SFS 1994:1968
Rubrik: Förordning (1994:1968) om ändring i förordningen (1994:1266) om export av snus
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Ändring, SFS 2008:566
Rubrik: Förordning (2008:566) om ändring i förordningen (1994:1266) om förbud mot export av snus
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §, bil.
Ikraft: 2008-08-01