Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:951 · Visa register
Förordning (1993:951) om individuellt pensionssparande;
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 1993-06-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:925
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
1 § Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs beträffande innehållet i en verksamhetsplan enligt 1 kap. 6 § lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. 2 § Har upphävts genom förordning (2001:925). Övergångsbestämmelser 1993:951 Bestämmelserna i 2 § om avgift för prövning av ansökan om tillstånd att bedriva pensionssparrörelse träder i kraft den 15 juli 1993. Förordningen i övrigt träder i kraft den 1 januari 1994.