Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1993:951 · Visa fulltext
Förordning (1993:951) om individuellt pensionssparande
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:925
Rubrik: Förordning (2001:925) om ändring i förordningen (1993:951) om individuellt pensionssparande
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 2002-01-01