Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1153 · Visa register
Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1992-12-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:597
Ikraft: 1993-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:169
Upphävd: 2003-06-01
1 § Regeringen får på begäran av Förenta nationerna eller enligt beslut som fattats av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa ställa en väpnad styrka till förfogande för fredsbevarande verksamhet uto mlands. Lag (1995:597). 2 § Personal som skall tjänstgöra i väpnad tjänst för fredsbevarande verksamhet utomlands skall anställas särskilt för denna uppgift. Personalen skall ingå i en utlandsstyrka inom försvarsmakten. 3 § Högst tretusen personer ur utlandsstyrkan får samtidigt tjänstgöra utomlands i väpnad tjänst.