Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1992:1153 · Visa fulltext
Lag (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:77, bet. 1992/93:FöU5, rskr 1992/93:67
Upphävd: 2003-06-01
Ändring, SFS 1995:597
Rubrik: Lag (1995:597) om ändring i lagen (1992:1153) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 bil.5, bet. 1994/95:FöU4, rskr. 1994/95:338
Ändring, SFS 2003:169
Omfattning: upph.