Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1919 · Visa register
Lag (1991:1919) om uttag av preliminär B-skatt under uppbördsåret 1992/93
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1991-12-19
Ikraft: 1992-02-01
Under uppbördsåret den 1 februari 1992--den 31 januari 1993 skall, i stället för vad som sägs i 13 § 1 mom. första stycket uppbördslagen (1953:272), preliminär B-skatt tas ut med belopp motsvarande 110 procent av den slutliga skatt som har påförts den skattskyldige året före inkomståret.