Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1919 · Visa fulltext
Lag (1991:1919) om uttag av preliminär B-skatt under uppbördsåret 1992/93
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1992-02-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:43, 1991/92:SkU7, rskr 1991/92:100