Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1120 · Visa register
/r1/ Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor;
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1991-06-13
Ikraft: 1991-07-01
1 § I lagen )1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor finns bestämmelser om kommunernas ansvar för kostnader för vissa elevresor. I denna förordning finns ytterligare bestämmelser om kommunernas ansvar för sådana resor. 2 § Kommunen får bestämma hur resorna skall ske. Utan hinder av 2 § i den ovan nämnda lagen gäller att om resorna inte rimligen kan ske med annat kollektivt färdmedel än flyg skall kommunen ersätta eleven för hans resekostnader med skäligt belopp.