Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1991:1120 · Visa fulltext
Förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 1991-07-01