Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1375 · Visa register
Förordning (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1990-12-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:949
Ikraft: 1991-01-01
Vad som i förordningar om tillämpning av överenskommelser med främmande stater för att undvika dubbelbeskattning har föreskrivits om en länsstyrelse, länsskattemyndighet eller taxeringsnämnd skall i stället avse Skatteverket. Förordning (2003:949).