Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:1375 · Visa fulltext
Förordning (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 2003:949
Rubrik: Förordning (2003:949) om ändring i förordningen (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2004-01-01