Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:292 · Visa register
Förordning (1990:292) om upphävande av tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Utfärdad: 1990-05-23
Ikraft: 1990-07-01
Regeringen föreskriver att all medgiven tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet skall upphöra vid utgången av juni 1990.