Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1990:292 · Visa fulltext
Förordning (1990:292) om upphävande av tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:100 (bil.1 mom.7), FiU 1987/88:20, rskr 1987/88;122, prop. 1989/90:100 (bil.1 mom.10), 1989/90:FiU20, rskr 1989/90:204