Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:251 · Visa register
Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1988-04-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:19
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:982
Upphävd: 2014-01-01
Utrikesdepartementet föreskriver följande med stöd av Kungl. Maj:ts cirkulär (1969:495) till statsmyndigheterna med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Inledande bestämmelse 1 § Av Kungl. Maj:ts cirkulär (1969:495) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur framgår, att framställning från en domstol om delgivning i en annan konventionsstat än Danmark, Finland eller Norge skall göras av domstolen direkt hos centralorganet i den stat där den som söks för delgivningen är bosatt eller uppehåller sig. En förteckning över konventionsstaternas centralorgan är fogad som bilaga till dessa föreskrifter. Blanketter m. m. 2 § De blanketter som skall användas för delgivningsframställningar är Dv 816 A och B (engelsk text), Dv 817 A och B (fransk text), eller Dv 814 A och B (tysk text). Blanketterna rekvireras från domstolsverket, blankettsektionen, 551 81 Jönköping. 3 § Vid framställningen skall fogas delgivningshandlingen eller en kopia av denna. Såväl framställningen (med sammanfattning) som delgivningshandlingen skall översändas i två exemplar. Av konventionen framgår, att de uppgifter som skall lämnas på blanketterna får avfattas på den anmodade statens språk eller på engelska eller franska. I regel bör något av de båda sistnämnda språken användas. Delgivningsförfarandet 4 § I delgivningsframställningen skall anges på vilket sätt delgivningen önskas verkställd. På blanketten anges tre olika möjligheter, nämligen 1. delgivning i den form som lagen i den anmodade staten föreskriver för delgivningar i motsvarande fall, 2. delgivning på särskilt sätt enligt den begärande domstolens krav eller önskemål i det enskilda fallet, 3. överlämnande på formlöst sätt. Om personlig delgivning önskas, skall alternativ 2 användas. Därvid skall anges att delgivning skall ske med den sökte personligen genom stämningsman eller annan behörig person. Alternativ 3 bör användas endast när formell delgivning inte erfordras. Översättning 5 § Om framställningen avser delgivning enligt 4 § första stycket 1 eller 2, krävs i vissa fall att handlingen avfattas på eller översätts till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den anmodade staten. I vilka fall sådan översättning krävs framgår av bilagan till dessa föreskrifter. 6 § Den ansökande domstolen skall ombesörja översättning av delgivningshandlingen i de fall där så erfordras. Upplysningar om auktoriserade translatorer lämnas av Kammarkollegiet. Något krav på bestyrkande av översättningen genom något officiellt organ är inte uppställt i konventionen. Föreskrifter (1997:19). Framställning från annan myndighet än domstol 7 § Om en annan statlig myndighet än domstol vänt sig till utrikesdepartementet för bistånd med delgivning i mål eller ärende av civil eller kommersiell natur och därvid upplysts om att delgivningsframställningen kan riktas direkt till centralorganet i den anmodade staten, tillämpas föreskrifterna i 1--6 §§ på motsvarande sätt. Ytterligare upplysningar 8 § Ytterligare upplysningar om tillämpningen av 1965 års Haagkonvention om delgivning lämnas av Utrikesdepartementet, enheten för internationell rättshjälp (Box 16121, 103 23 Stockholm, tel. 08/405 1000). Föreskrifter (1997:19). Bilaga ________________________________________________________________________ Stat Centralorgan Krav på översättning av delgivnings- handlingar m.m. ____________________________________________________________________________ Amerikas Förenta U.S. Department of Justice engelska Stater med Civil Division District Office of Foreign of Columbia, (adr.: 10th and Constitution Guam, Avenue, N.W., Washington, Litigation D.C. 20004, USA) Jungfruöarna och Puerto Rico Antigua och Barbuda The Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda (adr.: St. John's, Antigua) Barbados The Registrar of the Supreme Court of Barbados (adr.: Bridgetown, Barbados) Belgien Le Ministère de la Justice, Ad- franska ministration de la Législation (adr.: Place Poelaert 4, 1000 Bryssel, Belgien) Botswana The Minister of State in the engelska Office of the President of the Republic of Botswana (adr.: Gaborone, Botswana) Canada Alberta Attorney-General for Alberta, Att: Executive Director - Court Services (adr.: 9833-109th Street, Edmonton, Alberta, Canada T5K 2E8) Brittiska Columbia Ministry of the Attorney- General for British Columbia, Office of the Deputy Minister (adr.: Fifth Floor, 910 Govern- ment Street, Victoria, British Columbia, Canada V8V 1X4) Manitoba Attorney-General for Manitoba, c/o Director - Civil Legal Services (adr.: Woodsworth Building, 6th floor, 405 Broadway, Winnipeg, Manitoba, Canada R3C 0V8) New Brunswick Attorney-General for New Brunswick (adr.: P.O. Box 6000, Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 5H1) Newfoundland Department of Justice (adr.: Confederation Building, St. John's, Newfoundland, Canada A1C 5T7) Nova Scotia Attorney-General of Nova Scotia, Legal Services Division (adr.: P.O. Box 7, Halifax, Nova Scotia, Canada B3J 2L6) Ontario Ministry of the Attorney- General, Crown Law Office Civil, (adr.: 8th floor, 720 Bay Street, Toronto, On M5G 2K1, Canada Prince Edward Island Attorney-General of Prince Edward Island, Office of the Deputy Minister (adr.: P.O. Box 2000, Charlottetown, Prince Edward Island, Canada C1A 7N8) Québec Ministère de la Justice du franska Québec, a/s Le service juridique (adr.: 1200 route de L'Église, 5ème étage, Ste-Foy, Québec, Canada G1V 4M1) Saskatchewan Minister of Justice for Saskatchewan, Att. of Director of Sheriff Services (adr.: 1874 Scarth St., 10th floor, Regina, Saskatchewan, Canada S4P 3V7) Yukon Director of Court Services (adr.: Department of Justice, Box 2703, Whitehorse, Yukon, Canada Y1A 2C6) Northwest Territories Deputy Minister of Justice, Government of the North- west Territories (adr.: Box 1320, Yellowknife, Northwest Territories, Canada X1A 2L9) Cypern The Ministry of Justice of the Republic of Cyprus (adr.: Nicosia, Cypern) Egypten Le Ministère de la Justice arabiska, engels- (adr.: Kairo, Arabrepubliken ka eller franska Egypten) Estland Justiitsministeerium (adr.: Suur-Karja 19 EE-0100 Tallinn, Estland) Frankrike Le Ministère de la Justice, Ser- franska vice Civil de l'Entraide Judici- aire Internationale (adr.: 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, Frankrike) Grekland Department of Administrative grekiska and Judicial Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Helle- nic Republic (adr.: Zalokosta 1, 10671 Athen, Grekland) Irland The Master of the High Court engelska (adr.: Morgan Place, Dublin 7, Irland) Israel The Director of Courts (adr.: 19, Jaffa Road, Jerusalem, Israel) Italien Ufficio unico degli ufficiali italienska giudiziari presso la corte d'ap- pello di Roma (adr.: Via Carlo Poma 5, 00195 Rom, Italien) Japan Minister for Foreign Affairs japanska (adr.: Kasumigaseki, Chiyoda- ku, Tokyo, Japan) Kina Bureau of International Judicial Assistance, Ministry of Justice (adr.: 26, Nanheyan Chaowai, Chaoyang District, Beijing P.C. 100020 Folkrepubliken Kina) Lettland Ministry of Justice (adr.: Brivibas Bulvaris 36, LV-1536 Riga, Lettland) Luxemburg Le Parquet Général près la Cour franska eller Supérieure de Justice tyska (adr.: Luxemburg) Malawi High Court of Malawi The Registrar (adr.: Private bag 15, Lilongwe, Malawi) Nederländerna Le Procureur du Roi près le Tribunal d'arrondissement de la Haye (adr.: Juliana van Stolberglaan 2-4, Haag, Nederländerna) Aruba Head, Central Office for General Legal Affairs (adr.: L.G. Smith Boulevard 76, Oranjestad, Aruba) Pakistan The Solicitor, Ministry of Law and Justice (adr.: Block S and R. Pak. Sect. Islamabad, Pakistan) Polen Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Wspolpracy Miedzynarodowej i Prawa Europejskiego (adr.: Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa, Polen) Portugal La Direction Général des Servi- ces Judiciaires du Ministère de la Justice (adr.: Lissabon, Portugal) Schweiz Federal Justice and Police Dept in Bern (adr.: 3003 Bern, Schweiz) Appenzell Kantonsgericht Appenzell A.Rh., tyska Ausserrhoden (adr.: 9043 Trogen) Appenzell Kantonsgericht Appenzell I.Rh., tyska Innerrhoden (adr.: 9050 Appenzell) Aargau Obergericht des Kantons Aargau tyska (adr.: 5000 Aargau) Basel- Landschaft Obergericht des Kantons Basel- tyska Landschaft (adr.: 4410 Liestal) Basel-Stadt Appellationsgericht Basel-Stadt tyska (adr.: 4054 Basel) Bern Justizdirektion des kantons Bern tyska eller (adr.: 3011 Bern) franska Fribourg Tribunal cantonal franska eller (adr.: 1700 Fribourg) tyska Genève Parquet du Procureur général franska (adr.: 1211 Genève 3) Glarus Obergericht des Kantons Glarus tyska (adr.: 8750 Glarus) Graubünden Justiz-, Polizei- und Sanitäts- tyska departement (adr.: Graubünden, 7001 Chur) Jura Département de la Justice franska (adr.: 2800 Delémont) Luzern Obergericht des Kantons Luzern tyska (adr.: 6002 Luzern) Neuchâtel Département de Justice franska (adr.: 2001 Neuchâtel) Nidwalden Kantonsgericht Nidwalden tyska (adr.: 6370 Stans) Obwalden Kantonsgericht des Kantons tyska Obwalden (adr.: 6060 Sarnen) St. Gallen Kantonsgericht St. Gallen tyska (adr.: 9001 St. Gallen) Schaffhausen Obergericht des Kantons tyska Schaffhausen (adr.: 8201 Schaffhausen) Schwyz Kantonsgericht Schwyz tyska (adr.: 6430 Schwyz) Solothurn Obergericht des Kantons tyska Solothurn (adr.: 4500 Solothurn) Tessin Tribunale di appello italienska (adr.: 6901 Lugano) Thurgau Obergericht des Kantons Thurgau tyska (adr.: 8500 Frauenfeld) Uri Gerichtskanzlei Uri tyska (adr.: 6460 Altdorf) Valais Tribunal cantonal franska eller (adr.: 1950 Sion) tyska Vaud Tribunal cantonal franska (adr.: 1004 Lausanne) Zug Obergericht des Kantons Zug, tyska Rechtshilfe (adr.: 6300 Zug) Zürich Obergericht des Kantons Zürich, tyska Rechtshilfe (adr.: 8023 Zürich) Seychellerna The Registrar, Supreme Court (adr.: Victoria, Mahé, Seychel- lerna) Slovakien Ministry of Justice slovakiska Department of International Law (adr.: Zupne Namesti 13, 813 11 Bratislava, Slovakiska Republiken) Spanien Secretaría General Técnica, spanska Sub-dirección de Cooperación Jurídica Internacional, Ministerio de Justicia (adr.: San Bernardo 45, 280 15 Madrid) Storbritannien och engelska Nordirland jämte vissa områden för vilkas internatio- nella förbindelser Storbritannien an- svarar: England och The Senior Master of the Supreme Wales Court (adr.: Royal Courts of Justice, Strand, London WC 2 A 2LL , Storbritannien) Skottland The Crown Agent for Scotland (adr.: 5/7 Regent Road, Crown Office, Edinburgh EH7 5BL, Skottland) Nordirland The Master (Queen's Bench and Appeals) (adr.: Royal Courts of Justice, Belfast 1, Nordirland) Anguilla The Registrar of the Supreme Court of Anguilla (adr.: Anguilla) Bermuda The Registrar of the Supreme Court (adr.: Bermuda) Caymanöarna Clerk of the Courts (adr.: Grand Cayman, Caymanöarna) Central- and The Registrar of the High Court, Southern (adr.: Honiara, Islands Brittiska Salomonöarna) Falklandsöarna The Registrar of the Supreme Court (adr.: Stanley, Falklandsöarna) Gibraltar The Registrar of the Supreme Court (adr.: Gibraltar) Guernsey The Bailiff (adr.: Bailiff's Office, Royal Court House, Guernsey, Channel Islands, Storbritannien) Hongkong The Chief Secretary of Hong Kong (adr.: Central Government Offi- ces, Hongkong) Isle of Man The First Deemster and Clerk of the Rolls (adr.: Rolls Office, Douglas, Isle of Man, Storbritannien) Jersey The Attorney-General (adr.: Jersey, Channel Islands, Storbritannien) Jungfruöarna The Registrar of the Supreme Court (adr.: British Virgin Islands, Brittiska Jungfruöarna) Montserrat The Registrar of the High Court (adr.: Montserrat) Pitcairn The Governor and Commander- in-Chief (adr.: Pitcairn) S:t Helena The Supreme Court (adr.: S:t Helena) Turks- och The Registrar of the Supreme Caicosöarna Court (adr.: Turks- och Caicosöarna) Tjeckiska republiken Ministry of Justice, Minister- tjeckiska stvo spravedlnosti (adr.: Vysehradska 16, 128 10 Prag 2, Tjeckiska republiken) Turkiet La Direction Générale des Affaires Civiles au Ministère de la Justice (adr.: Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Müdürlügü, Ankara, Turkiet) Tyskland tyska av auktori- Baden- serad översättare Württemberg Justizministerium Baden-Württemberg (adr.: Schillerplatz 4, D-70173 Stuttgart) Bayern Bayerisches Staatsministeri- um der Justiz, Justizpalast (adr.: Prielmayerstrasse 7 D-80335 München) Berlin Senatsverwaltung für Justiz von Berlin (adr.: Salzburger Strasse 21-25 D-10825 Berlin) Brandenburg Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg (adr.: Heinrich-Mann-Allee 107 D-14460 Potsdam) Bremen Der Präsident des Landgerichts (adr.: Domsheide 16, D-28195 Bremen) Hamburg Präsident des Amtsgerichts Hamburg (adr.: Sievekingplatz 1, D-20335 Hamburg) Hessen Hessisches Ministerium der Justiz (adr.: Luisenstrasse 13 D-65185 Wiesbaden) Mecklenburg- Ministerium für Justiz, Vorpommern Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern (adr.: Demmlerplatz 14, D-19053 Schwerin) Niedersachsen Niedersächsisches Justizministerium (adr.: Am Waterlooplatz 1, D-30169 Hannover) Nordrhein- Präsident des Oberlandes- Westfalen gerichts Düsseldorf (adr.: Cecilienallee 3, D-40474 Düsseldorf) Rheinland-Pfalz Ministerium der Justiz (adr.: Ernst-Ludwig-Strasse 3, D-55116 Mainz) Saarland Ministerium der Justiz des Saarlandes (adr.: Zähringerstrasse 12, D-66119 Saarbrücken) Sachsen Sächsisches Staatsministerium der Justiz (adr.: Archivstrasse 1 D-01097 Dresden) Sachsen-Anhalt Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (adr.: Wilhelm-Höpfner-Ring 6, D-39116 Magdeburg) Schleswig- Holstein Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein (adr.: Lorentzendamm 35, D-24103 Kiel) Thüringen Thüringer Justizministerium (adr.: Alfred-Hess-Strasse 8, D-99094 Erfurt) Venezuela Ministerio de Relaciones Exteriores spanska Dirección de Servicio Consular Nacional (adr.: Esquina de Principal frente a la Plaza Bolivar, Caracas, Venezuela) Föreskrifter (1997:19).