Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:251 · Visa fulltext
Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 1988-07-01
Upphävd: 2014-01-01
Ändring, SFS 1993:979
Rubrik: Utrikesdepartementets föreskrifter (1993:979) om ändring i föreskrifterna (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1993-08-01
Ändring, SFS 1997:19
Rubrik: Utrikesdepartementets föreskrifter (1997:19) om ändring i föreskrifterna (1988:251) om förfarandet vid översändande av delgivningsframställningar enligt 1965 års Haagkonvention om delgivning i utlandet av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Omfattning: ändr. 6, 8 §§, bil.
Ikraft: 1997-02-01
Ändring, SFS 2013:982
Omfattning: upph.