Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:177 · Visa register
Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1988-04-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1330
Ikraft: 1988-06-01 överg.best.
1 § Den 24 oktober 1986 ingicks ett avtal mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken om reglering av förmögenhetsrättsliga frågor. Ersättning som betalas på grund av avtalet ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1330). Övergångsbestämmelser 1988:177 Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988. Den tillämpas dock även på ersättningar som har utbetalats dessförinnan.