Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:177 · Visa fulltext
Lag (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 1988-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:97, SkU 1987/88:31, rskr 1987/88:173
Ändring, SFS 2011:1330
Rubrik: Lag (2011:1330) om ändring i lagen (1988:177) om skattefrihet för viss ersättning från Tyska Demokratiska Republiken
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29